Så här års kan myror ställa till med stora bekymmer för biodlaren och bina. Saken är den att rödmyrorna kan ödelägga ett helt bisamhälle då de går in och tar all nektar bina samlat in. Nektaren är perfekt föda för bina innan trädens sav runnit till. När våren väl kommit igång med lövsprickning är myrorna inte längre något problem för bina.
För att förhindra att myrorna kan ta sig in i kuporna lägger vi byggplast på lekablocken under bibänken. Myrorna har svårt att klättra runt plastkanten. Det är vad vi tror och hoppas.
Sonen och jag tog en cykeltur till den nya bigården för att se om det fanns myror, vilket det gjorde! Plasten förhindrade dock att myrorna kunde ta sig in. Sonen somnade på cykeln och missade alltihop. Sov gott i gräset medan jag tog några kort.

2015-05-16_15-19-09_390 2015-05-16_15-19-14_172 2015-05-16_15-19-29_590 2015-05-16_15-19-56_660 2015-05-16_15-20-08_640