I olika medier talas det om ”bidöden” och biodlare får oftast frågan om denna och inte så mycket om hur en bikupa fungerar. Jag tänkte därför ta upp detta ämne först som sist! Bidöden är ett vitt begrepp som påverkar och diskuteras i hela Europa och övriga världen. Neonikotinoider är något som bör nämnas i detta sammanhang. Det jag kan säga är att Sverige förmodligen skulle klara pollineringen utan honungsbiet då vi har solitärbin och humlor som utför den största delen av den oumbärliga pollineringen. Om även dessa arter påverkas av ”bidöden” så blir det stora konsekvenser för vår miljö och produktion av livsmedel i Sverige. I andra delar av världen har honungsbiet större/avgörande betydelse för livsmedelsproduktionen.

Från 2013-05 finns ett användningsstopp för vissa bekämpningsmedel med neonikotinoider. EU-kommissionen har godkänt stoppet från den första december -2013. Då gäller ett två år långt stopp, med vissa undantag. Därefter ska EU-kommissionen utvärdera konsekvenserna av stoppet, med hänsyn taget till nya vetenskapliga fakta och den tekniska utvecklingen. Användningsstoppet är en följd av en larmrapport från EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, där neonikotinoider pekades ut som farliga för bin.

Vi biodlare kan bara stötta institutioner, som finns vid till exempel SLU, via våra intresseorganisationer Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Biodlingsföretagarna (BF), så att de kan bidra med vetenskapliga fakta till EU-kommissionens utvärdering.

Jag tänkte ta med några inlägg som kan vara intressanta i denna diskussion.

Skördarna större än någonsin utan neonikotinoider:
Jordbrukskemikalieindustrin påstod att förbudet av neonikotinoider skulle orsaka massiva minskningar i skördarna och enorma förluster av arbetstillfällen inom jordbrukssektorn.
Och vad blev skördeavkastningen 2014?
För årliga vårsådda grödor i hela EU, vilket innefattar regioner med ett brett spektrum av klimat, blev avkastningen högre än femårsgenomsnittet.
Läs inlägget hos University of Sussex

Svenska rapsodlare har varit oroliga, med de har fått en medelgod skörd 2014 även utan Neonics.

Minskade honungsskördar i USA sedan Neonikotinoider introducerades:
USA´s honungsproduktion har sjunkit med närmare 20% sedan år 1999 då användningen av neonikontinoider godkändes på majs.
Källa: European Commission / EPBA, Managing Director, Karl­Rainer Koch.

Forskning vid universiteten i Dundee och St Andrews har bekräftat att halterna av neonikotinoider för insektsbekämpning inom jordbruket orsakar både minskning av humlor, skadade hjärnceller hos bin som äventyrar utvecklingen i bisamhällen:
Neonikotinoider som bidrar till den globala nedgången av insekts pollinatörer är kontroversiell och ifrågasätts av många i jordbruksindustrin. Men ny forskning som publiceras i Journal of Federation of American Societies för experimentell biologi, visar för första gången att de låga nivåerna som finns i nektar och pollen från växter är tillräckliga för att leverera neuroaktiva nivåer till biets hjärna där de har effekt.
Läs mer hos University of Dundee

Neonics: Giftiga tills de är fullständigt testade:
Scott Hoffman Black, verkställande direktör för The Xerces Society, talar om effekterna av bekämpningsmedel med neonikotinoider på miljön.
”Vi tror att de är så giftiga och så långlivade, de finns inuti växterna men flyttar lätt in i vatten att vi verkligen kan komma att se stora ekosystemförändringar på grund av dessa kemikalier”.