Biets antenner sitter på huvudets framsida. De består av en basdel och en segmenterad ytterdel där de sinnrika sinnesorgan är belägna. Dessa organ är extremt kemiskt känsliga för känsel-, luftflödes-, luftfuktighets- och temperaturförändringar. Organen är belägna i speciella receptorer och kan vara utformade som hår, skivor, gropar eller horn. I receptorerna finns celler som reagerar på olika stimuli.
Exempel på hur känsliga biets antenner är, är att de kan känna en halv grads temperaturförändring och vid eventuella behov påbörja avkylning respektive uppvärmning i kupan.