De senaste dagarna har det varit fram och tillbaka med snön här i Småland. Ena dagen vräker det ner 10 cm snö för att några dagar senare vara barmark igen. Detta är inte optimalt för bina. Det bästa är ett konstant, kallt vinter väder medan fukt är det värsta. Fukten leder till att bina blir blöta och samhället förlorar värmen. Detta i sin tur kan vara riskabelt för den så viktiga och livsnödvändiga drottningen.

Det är alltså inte dags att ”glutta” ner i samhället ännu trots barmark. Så vad ska vi göra tills det är dags?! Varför inte se hur en bikupa är uppbyggd!

Materialen i kupan kan antingen vara trä eller plast (cellplast). Plast är ett lättare material och därför mer lätthanterligt vid yrkesutövande. Honung är tungt som det är att hantera!

Om man bedriver ekologisk biodling ska merparten av materielen vara av trä.

Vi har konventionell biodling men försöker så långt det är möjligt tänka på att bedriva en bra biodling för binas hälsa.

schematisk bild av bikupa

IMG_8083 IMG_8084 IMG_8085 IMG_8086 IMG_8087 IMG_8088

Underst är den ventilerande botten. På den står yngelrummet där drottningen lägger äggen. Vårt rammått heter Hel Langstroth och för att drottningen ska ha tillräckligt med utrymme för äggläggningen har vi två yngelrumslådor, två sargar.

För att drottningen inte ska lägga ägg i skattlådorna, ¾ Langstroth, där bina lägger den insamlade nektaren, har man ett så kallat spärrgaller. Gallret spärrar, hindrar drottningen att röra sig fritt i alla samhällets lådor, sargar. Anledningen är att man inte vill ha ägg i honungen när det är dags att slunga honungen.

När vi är så långt in på säsongen att våren uppnått en jämn temperatur och samhället har kommit igång, drottningen lägger ägg i båda lådorna, så kan vi börja sätta på skattlådor där bina kan lägga den insamlade honungen. Denna honung är binas tänkta mat för vintern, alltså ett överskott som de inte behöver just nu.

Vartefter lådorna blir fulla med honung sätter vi på nya skattlådor med tomma ramar.

Ovanpå den översta skattlådan läggs en bit byggplast för att bina inte ska bygga ihop lådan med kupans tak.

Bin vill täta kupan för att förhindra drag. Det de tätar med heter propolis och det ska jag berätta mer om vad det lider.

I varje låda, yngelrum som skattlåda, har vi tio ramar. I yngelrummet är ramen av trä med plast mellanvägg och i skattlådorna är ramarna av plast.


Komplett bikupa, som den ser ut under högsäsong, uppifrån och ner:
– Tak
– 3 x skattlådor (3/4 Langstroth)
– Spärrgaller
– 2 x yngelrum (hel Langstroth)
– Botten

I bilden där kupan ligger ner och är isär dragen observera spärrgallret mellan de två lådorna till höger (yngelrum) och de tre till vänster (skattlådor).
Spärrgallret gör att drottningen, som är större än arbetsbina inte kan komma upp till skattlådorna och lägga ägg.
Botten är ”ventilerad”, ett fint galler som ger god ventilation i kupan.
Taket är tätt, med god isolering.
Det är viktigt att det inte blidas kondens inne i kupan. Kyla är inga problem, men droppande kondensvatten från taket ner i kupan är förödande!