Tittar man på ett bi ser man tydligt att den består av tre delar. Huvud, mellankropp och bakkropp. Egentligen består kroppen av segment men biet har utvecklats så att det ser ut som tre separata delar. Huvudet består av sex eller sju segment, mellankroppen av tre och bakkroppen av nio segment. Det första bakkroppssegmentet hör dock till mellankroppen och de tre sista har dragits in och fått speciella funktioner. Det kan därför vara svårt att se dem som segment.

Huvudet

Biets synliga delar på huvudet är ögonen, fasett- och punktögon, antenner och mundelar. Ögon och antenner återkommer jag till i ett senare inlägg. Som jag nämnt tidigare utsöndras feromoner via överkäken hos bina. Dragbinas sekret förmedlar alarmferomon och drottningens körtlar producerar drottningferomon som visar på hennes närvaro i samhället. Överkäken sitter på huvudets undersida och har till uppgift att gripa och tugga. Underkäken och läpparna formar tillsammans en sugsnabel med förmågan att slicka och suga. I sugsnabelns spets sitter själva tungan som har formen av en sked. Det är med denna ”sked” som biet slickar och för nektaren till sugsnabeln.

Mellankroppen

På mellankroppen sitter benen i fogarna mellan rygg- och buksköldarna, varje benpar på sitt eget segment. Varje benpar är försett med sin egen speciella uppgift. På första benparet har bina cirkelliknande fördjupningar för att rengöra antennerna. Mellanbenparet har en sporre som biet använder när det tar loss pollenlasten från det tredje benparet, det bakersta. Här bildar styva, böjda borst den så kallade pollenkorgen där bina samlar pollenet. Allt så fiffigt ordnat! Varje benpar avslutas med en fotsula som ger biet förmågan att gå på olika material. ”Foten” fungerar som en sugkopp. Drottningen utsöndrar tarsalferomon via fötterna. Detta feromon hindrar arbetsbina att dra upp nya drottningar. På mellankroppen hittar vi även andningshålen. Bin har inga lungor utan har så kallade trakéer. Luften cirkulerar i biet med hjälp av muskelrörelser. Vingarna sitter även de på mellankroppen. Framvingen sitter i det mellersta segmentets spalt mellan rygg- och buksköld och den bakre vingen sitter i den tredje spalten. När biet flyger fästs främre och bakre vingen ihop med krokar. Helt fantastiskt! Vilken fantastisk lösning! Rent av vackert!

Bakkroppen

På bakkroppens undersida produceras vaxet ur vaxkörtlar. Det är framför allt bin som är 2-3 veckor gamla som producerar vax. Givetvis är det här som vi hittar den respektingivande gadden men den är så komplex och finurligt konstruerad att även denna ska få ett eget inlägg! 😉