Veckans bigårdbesök innehåller kontroll på hur mycket ljung bina drar in så att skattlådorna räcker och se till att avläggarna har tillräckligt med foder, socker.
Läget är under kontroll. Bina har tillräckligt med utrymme för honungen men avläggarna behöver mer foder.
Ljungdraget ligger sent på säsongen och det optimala hade varit om vi redan hade börjat ge bina vinterfoder. Skulle vi ha kunnat börja invintra bina och ge dem sockervatten efter skattningen i juli hade vi varit säkra på att de dragit ner tillräckligt med foder för att klara vintern. Nu måste vi skatta ännu en gång och invintra dem som först i september.
Men varför inte sätta på foderlåda och börja fodra med sockervatten direkt efter huvuddraget, tänker ni kanske?! Att ha draget som tak och inte behöva ut ur kupan för att hämta mat vore väl det bästa tänkbara, inte sant? Jo, så kan man tänka men är man ett bi är det inte så säkert att de väljer sockervatten framför en nektarkälla med bättre nektar än sockervatten. Därför kan de mycket väl flyga på ljungen trots att vi som biodlare har börjat invintringen.
Varför vill vi inte att bina har ljungen kvar i kupan som lite extra foder under vintern? Ännu en bra fråga?! Saken är den att ljungen ger mycket restprodukter i binas tarmar. Tarmen fylls fortare på grund av mineraler som bina inte kan ta hand om. Detta i sin tur kan leda till att bina bajsar inne i kupan under vintern. Detta kallas utsot och kan leda till att sjukdomar sprids i samhället. Inte så bra som ni förstår.
Vi siktar på att slutskatta i nästa vecka så att invintringen kan börja!