Ja, vilken sommar att blogga om bin och biodling! Jag har sagt det förut, jag vet! Inte optimalt och inte någon vidare intressant läsning, vill jag påstå.
Enligt min driftsplan har jag semester denna vecka men väderprognosen säger att det ska bli fint och varmt vilket innebär att vi måste utnyttja de möjligheter som ges, så att det blir någon biodling att tala om! 😉 Därför har vi larvat om ännu en gång då vår första drottningodlingsomgång inte gick något vidare i det kalla och blåsiga vädret.
Vanligtvis är hallondraget i full gång och skattlådor är på så att man kan ta en veckas paus inför skattning och slungning. Så är nu inte fallet detta år. Kommer den utlovade värmen kan hallonet slå ut och vitklövern ge nektar. Lingonen blommar och det är tur det!
Våra bin svälter inte. Det finns nektar i samhällena men inget som ger mig som biodlare någon skörd.
Blir det bra drag senare i veckan och bina kan komma igång så kan den lilla bimängd som finns kvar trots allt inte dra in några stora mängder honung.
Så ser det ut i vår biodling. Knapt ingen honung, liten bistyrka och oviss tillvaro. Inget vi är vana vid eller som man kan planera och värja sig mot. Biodling är krass och direkt. Att leva med naturen i dess skiftningar!

Vi ska här titta i vårt bästa samhälle.