Jag vågar nog påstå att alla vet att vi får honung från bin och bikupan. Men det finns andra produkter som så fyndigt kan kallas ”biprodukter”! Så vilka är då dessa? Pollen, vax och propolis. Vi tar dem i turordning.

Pollen/Bibröd
Kort och gott är pollen frömjöl, innehållande hanliga könsceller. Dessa måste i sin tur komma till växtens eget eller en annan växts märke för att en befruktning ska komma till stånd.
Pollinering kan ske som vind-, själv- eller insektspollinering.
Bina är en otroligt viktig pollinerare. Värdet av deras pollinering uppskattas mellan 15-150 gånger högre än honungens värde!
Det är inte bara så att de pollinerar då de samlar in blommans nektar utan de samlar aktivt pollen och lagrar det i kupan. Pollenet är livsviktigt för att bina ska kunna producera fodersaft som de föder upp ynglet, larverna med. Nektaren är binas kolhydrat källa medan pollenet är proteinkällan.

Honeybee

Biet har tre benpar och på det bakersta paret har de så kallade pollenkorgar. De blandar pollenkornen med honung och enzymer så att det bildas ”klumpar” som de fäster till benen. Det blir som små pollenbyxor!
Det tar ett bi mellan 6-10 minuter att få full last.
Pollenkornets storlek är mikroskopiskt litet. Variation på 0,02-0,004 mm.
Det är så fantastiskt med vår natur för denna variation och färgexplosion av pollenkornen! Från ljusaste gul till svartlila och alla färgnyanser du kan tänka dig där emellan!

I Sverige börjar vi allt mer att använda de andra produkterna som finns i bikupan. Detta är inget nytt för östra delen av Europa.
Därför är pollenkorn allt mer efterfrågat av kundgruppen som vill äta hälsosamt och ha naturliga kosttillskott.
Antingen kan biodlaren samla pollen i en pollenfälla eller så kan man utvinna bibröd från ramarna.
En pollenfälla är som en låda med hål som bina måste passera innan de kommer in i kupan. Fällan ”kammar” binas ben men tar inte allt pollen. Vid gott om pollen i naturen måste man vittja den varje dag. Det lättaste sättet att förvara pollenet är att frysa det i en glasburk. Annars måste man torka det direkt innan det hinner börja mögla.
Bibröd är pollen som blandas med honung och lagras sedan i cellerna på vaxkakan. Det är inte helt enkelt att utvinna bibröd och processen är inte vanligt förekommande i Sverige utan det mesta bibröd som säljs är importerat.

Vax
Bina producerar själva sitt vax genom att de ”svettas” vax urkörtlar på bakkroppen.När bina är mellan 2-3 veckor producera de mest vax. Sedan tillbakabildas körtlarna men behöver samhället mer vax kan de äldre bina åter börja producera vax.
Med vaxet bygger de, de karaktäristiska sexkantiga cellerna. De täcker också de honungsfyllda cellerna med vax då nektaren har fåt rätt vattenhalt för att inte jäsa.

Människan har länge använt vaxet inom olika områden. Ett av dessa är ljustillverkning som många känner till. Men vaxet har även använts för att ytbehandla järn, skinn, trä och godis. Inom kosmetik- och läkemedelsbranschen är vaxet välkänt som en komponent i deras produkter.
Stearin- och parafinljus är inte lika hälsosamma för rumsluften som vaxljuset, då de avger skadliga ämnen.
Vaxljuset är vackert gult och har en mjuk och behaglig doft!

Propolis
Propolis kan även kallas kittvax då bina använder det till att kitta igen springor i kupan för att undvika drag.
Propolis är kåda från gran och tall samt harts som finns på vissa lövträds knoppar.
Det anses bra för hälsan då det har en antibiotisk verkan med bakteriedödande ämnen.
Produkter där propolis kan ingå är hudvårdskrämer, tandkräm och halstabletter.
Vid halsont kan man tugga obehandlad propolis med tuggumi och på så sätt få bakteriedödande ämnen i svalg och upp i örontrumpeten.
Barn under 1,5 år bör inte äta propolis då den sporbildande bakterien Clostridium botulinum finns i naturen där bina hämtar kådan och hartserna.

Lite kuriosa!
Propolis används i vissa stockoljor för gevärskolvar i trä samt även av gamla italienska fiolbyggare.

Så, då vet vi lite mer om de övriga biprodukterna! Som sagt det finns mer än bara honung i bikupan! 🙂