Kan man kalla sig biodlare när bigården ser ut så här? Det är tveksamt tycker jag men faktum är, som jag tidigare nämnt, att vi håller på att fasa ut kupformatet ”lågnormal” för att istället ha ”hel Langstroth” och ”3/4 Langstroth”.
Vi har därför sålt tio samhällen. Men det är inte bara till att lägga ut om en annons om att man har bisamhällen till salu utan en försäljning måste föregås av en bitillsyn av en bitillsyningsman.
Så vad är då en bitillsyningsman?! Det är en biodlare som gått utbildning för att kunna utföra kontroll av samhällen som ska flyttas från en bigård till en annan. Att flytta innebär att man korsar kyrkliga församlingsgränser. Dessa gränser brukar inte vara stora områden vilket innebär att man behöver ta kontakt med sin bitillsyningsman ganska ofta.
Bitillsyningsmannen är Länsstyrelsens förlängda arm för att ha koll på var och hur många bisamhällen det står i en biodlares bigård. Bitillsyn är kostnadsfri för biodlaren och finansieras via skattemedel.

Vad är det då bitillsyningsmannen kontrollerar? Jo, så att samhällena är friska och framför allt inte har sjukdomen ”Amerikansk yngelröta”. Denna sporbildande bakterie orsakar stor skada på samhällsnivå. Detta innebär att ser man symptom på denna sjukdom måste man avdöda samhället genom att hälla bensin på bina så att de dör och sedan elda upp allt material för att säkert förhindra smittspridning. Detta är lagstiftat och har man minsta misstanke om denna sjukdom i sina samhällen MÅSTE man ta kontakt med sin bitillsyningsman.

Så, för att ha en bigård som den på ovan nämnda bild så har alltså en del arbete och kontroll utförts. Vi har haft besök av vår bitillsyningsman Ingvald som har tillsammans med oss gått igenom samhällena och därefter skrivit flyttningsintyg på att samhällen är friska och får flyttas över församlingsgränser.
Nu börjar arbetet till att skapa en ny bigård här igen. I vår kommande drottningodling kommer bigården att fyllas med starter och finisher samt avläggare. Detta kommer nu senare i maj så håll ut och misströsta inte! 😉 Jag har tänkt kalla mig biodlare även i fortsättningen! 🙂 Bigården kommer att åter fyllas med surrande och arbetande bin!

Här kan du läsa mer om bitillsyn
Mer om bitillsyn