Då kommer vi till ett något märkligt ord som jag tror behöver en förklaring. Ordet ”drottningodling”. Ordet innebär, som man kan ana, att det handlar om att ta fram drottningar. Liksom vid ägande av bin så har man bi-”odling” och ordet kommer igen, då vi ska ta fram drottningar till våra nya samhällen, drottning-”odling”. Anledningen till att biodlaren odlar drottningar är att man vill ha kontroll över generna. Selektera ut de egenskaper som passar den egna biodlingen och miljön. Arbetsbina är döttrar till drottningen och får hennes temperament, svärmtröghet, flitighet mm. (Sanning med modifikation. Det finns givetvis drönare med i bilden!) Hos bin ärvs anlag annorlunda än hos däggdjur. Detta beror på att drönaren är haploid, enbart en uppsättning gener som kommer från drottninen. Det obefruktade ägget. Medan drottning och arbetsbin är diploida och har dubbel/full genuppsättning, befruktade ägg.

Första steget i drottningodlingen är att ta larver från ett samhälle med känd drottning som har egenskaper man vill föra vidare i biodlingen. Nästa steg är att få dessa larver att bli drottningar, vilket inte är helt oproblematiskt! Nu kommer det spännande då ni ska få se hur det går till steg för steg! Det är min man, Per, ni ser på bilderna men bara så att ni vet, när jag gick på skolan hade jag praktiskt prov på drottningodling, och klarade det! 😉

  1. Hämta ram med larver i rätt storlek, som ett kommatecken.
  2. Lägg ramen i en fuktad handduk för att skydda mot uttorkning och solljus.
  3. Larva om, att ta larver från en ram och lägga i drottningodlingskoppar i en odlingsram.
  4. Sätta ner odlingsramen i ett odlingssamhälle. Det finns olika idéer om hur man ska gå till väga i detta skede men den viktigaste faktorn är att sammhället som ska driva upp drottningar känner sig Viselösa, utan drottning, och är villiga att utföra uppgiften.

2015-05-17_16-29-33_135 2015-05-17_16-31-50_371 2015-05-17_16-44-09_603

Så här långt tar jag upp drottningodlingen i detta inlägg eftersom odlingsramen ska sitta i samhället i fem dygn för att bina ska anta och mata upp drottningarna och täcka cellen. Ännu har det inte gått dessa fem dygn, så jag återkommer i nästa vecka med hur det har gått!

Ett försök att filma hur vi har gjort vårt odlingssamhälle. Odlingsramen, den med larver som förhoppningsvis ska bli drottningar, sätts in i den undre lådan. I den undre finns inte någon drottning, eller andra larver, utan bina i denna låda ska tro att de går under om de inte ta fram drottningar från just de larver vi gett dem. Det måste finnas gått om mat, nektar och pollen, men också ”överfullt” med bin.