Hur ska du förvara din honung? Har du tänkt öppna din inköpta honung och ta din dagliga tesked honung så kan du ha den i rumstemperatur. Du kan ha den i ett skåp eller framme på en bänk i köket.
Har du däremot köpt din årsförbrukning i form av en låda med tolv burkar så bör du förvar de burkar du ännu inte påbörjat, mörkt och svalt vilket innebär under 15 gr och med tätslutande lock.

Honung kan egentligen inte bli för gammal. Det finns en legend om att man hittat ätbar honung i pyramiderna i Egypten!
Honung kan däremot få olika utseende beroende på hur den förvaras. Jag ska ge en kort förklaring på rimfrost-, skiktad-, och jästhonung.

Rimfrost

Ibland kan man se som ett vitt mönster på honungsburkens glassidor. Man brukar säga att denna honung har låg vattenhalt och har förvarats svalt. För att slippa fenomenet att kristallerna sitter kvar på glaset när honungen ”går ihop” kan man låta honungen stå ett dygn i rumstemperatur innan man förvarar den för slutkristallisering i ca 14 gr.

Skiktad honung

När honung har förvarats varmt eller temperaturen har växlat mellan kallt och varmt, honung i sommarstugan som varit med om varma somrar och kalla vintrar, kan honungen skikta sig. Honungen får då ett utseende med ett mörkt skikt ovanpå ett ljusare. Det ljusare druvsockret sjunker mot botten av burken och fruktsockret bildar ett täcke ovanpå.
Det är bara att röra runt i honungsburken och ställa den något svalare så blir den som ”ny” igen!

Jäst honung

Honung jäser om den har en vattenhalt som överstiger 20%. Honung som förvaras varmt kan också börja jäsa. Man känner det på lukten och honungen kan var något gryning till konsistensen.
Bara för att detta har inträffat så är honungen inte helt otjänlig.
Du kan använda den i matlagning eller till brödbak. Visst är det bra att du inte behöver slänga någon honung!!

Hoppas att du känner dig mer säker på hur du ska förvar din honung! Kanske du vet nu vad som har hänt om du träffat på honung enligt beskrivning ovan! 🙂