Som yrkesbiodlare räcker inte köket till att ha som slungrum. Därför krävs stora och välanpassade lokaler för verksamheten.
När det kommer till honungshanteringen så brukar man kalla denna byggnad honungshus/slungrum. Tanken är att vi ska bygga oss ett honungshus! Byggnaden finns redan på gården och för något år sedan renoverades den utvändigt med nytt tak och panel.
Nu ska ni få ta del av det första vi har gjort med renoveringen invändigt. Jag ska villigt erkänna att jag inte hjälper till med Hiltis och traktor utan jag sköter markservicen i det här fallet! 😉
Det är både jag och min man Per som har filmat och pratar. Vi bjuder på riktig småländska! 🙂

Eftersom bisäsongen närmar sig så får vi vara i honungshuset när tillfälle ges.
Filmtajm!