Nu ser vi maskrosor lite varstans och så även här i Hubbestad. Till slut! Vi ligger efter lite enligt driftsplanen men i biodling är det inte en skriven plan som styr utan naturen. Vädret har ju inte varit så varmt och det i sin tur leder som vi vet, att våren låter vänta på sig!
Hos oss är maskrosen binas första drag. Det betyder att det är den växt som ger den första nektar/pollen skörden. Som biodlare kan man vissa år få maskroshonung då bina inte gjort åt allt själva till samhällets uppbyggnad.
Arbetet i bigården är nu att sätta på skattlådor där bina lägger den insamlade nektarn. Anledningen till att man har skattlådor är att varken alla bin eller den insamlade nektarn får plats i yngelrummet, där framförallt drottningen och ynglet finns. Man lägger ett spärrgaller mellan yngelrumet och skattlådorna för att inte drottningen ska kunna gå upp. Anledningen är att man inte vill få yngel och ägg i honungen.

(Se kupans uppbyggnad i inlägget Biets hus kupan)