Vi är många som gläds när vi ser de första videkissarna på sälgens grenar tidigt om våren. Vi känner hopp om ljusare tider och till påsken sätter vi gärna in ett par kissebeprydda grenar!
Sälgen har dock ett oerhört stort värde för naturen och är inte bara en signal till oss om att vår och sommar nalkas.
Bin och humlor behöver sälgens protein- och energirika pollen för att komma igång med samhällets vårutveckling.
Det är inte bara dessa arter som drar nytta av sälgen utan ett 70-80 tal skalbaggsarter lever på sälgens blad, blommor och knoppar men även sälgens döda ved och bark är livsavgörande för cirka 200 skalbaggsarter. Man vet också att cirka 180 fjärilsarter låter sin larver utvecklas hos trädet.

Som vi har lärt oss så är pollen en förutsättning för att bina ska kunna producera fodersaft till bilarven, ynglet och på så sätt få samhället att växa och få nya och fler individer,  se inlägget
Kupans bifolkning
På vårkanten är därför insamlandet av pollen binas viktigaste uppgift. Sälgen är en tidig pollenkälla och dessutom är pollenet av bästa kvalitet, 50% pollen och 4% fett.
Sälgen är så kallad tvåbyggare, vilket betyder att vissa träd bara har hanblommor och andra bara honblommor.
Det är bara hanblomman som ger pollen medan både han- och honblomman ger nektar. Vill man ge bina hjälp på traven i sin egen trädgård ska man i första hand plantera sälgens hanträd.

Man har ofta sett sälgen som ett ”skräpträd” och tagit ner dem i naturen men låt dem STÅ! Nu vet ni att detta träd är en fantastisk växt! Vi behöver en mångfald av floran i naturen! Allt fyller sin funktion på något sätt och för någon art!