Då är det skattat och honungen står i värmerummet inför skattning. Att man har honungen varm, ca 30°, som i kupan, är för att den ska vara lätt att slunga.
I år har vi fått relativt mycket ljunghonung och denna honung kräver extra arbete. Man säger att ljunghonung är tixotrop, blir flytande först vid omrörning, vilket innebär att man måste bearbeta den på något sätt för att få ut den. Detta görs med en Sjölis. En apparatur som har fjädrande piggar som sticks ner i cellerna och mjukar upp ljunghonungen innan slungning. Sen är processen som vanligt. Slungning, karusellseparator, finsilning och kristallisering innan man kan tappa upp honungen på burk.