Våren är kylslagen i år! Trots det ligger vi förhållandevis i fas med vår driftsplan. Björken slår ut som vanligt, första veckan i maj.

Besöket i kupan denna gång var för att jag ville se hur stort yngelrummet blivit sedan sist och hur fodertillgången är i samhällena. Dessvärre var yngelsättningen sämre än förra gången som var vid den första vårkollen. Detta beror förmodligen på de kalla nätterna. drottningen upphör att lägga ägg. För att bina ska hålla rätt temperatur i kupan, 34,5, krävs fodertillgång. Bina har dragit ner all sockerlösning jag hällde i insatsfodrarna vid förra titten men trots stödfodringen är det skralt med mat i kupan. Därför har jag fyllt på med lite till som jag hade stående blandat.

Jag hittade drottningen i en av kuporna. Hon är märkt med blå prick vilket betyder att hon är två år gammal. (Blå prick för årtal som slutar på 0 och 5.)

På denna bild ser vi två drönare, hanbiet. För ett par veckor sedan när jag var hos bina senast fanns det ännu inte några. Det dröjer ännu ett par veckor innan de är könsmogna.