Dags för det sista ingreppet i kupan för säsongen! Den här gången ska vi inte ens lyfta på locket hos bina utan när vi behandlar bina mot kvalstret Varroa så gör vi det genom att förånga den organiska syran oxalsyra. Anledningen till att vi förångar är att vi har två lådor yngelrum och när man gör oxalsyrebehandling och droppar ner syran direkt på bina så skulle det innebära många lyft av yngelrumslådor för vår del. Förångningsprincipen är oberoende av väder och vind. Ett annat plus!

Så, varför behandlar vi bina mot ett kvalster? Varroakvalstret har spridit sig genom biodling från Asien och kom till Sverige på 80-talet. Det finns dock ett par platser i Sverige som är kvalsterfria.
Varroakvalstret gör skador på biets kropp genom att bita hål på kitinet och suga i sig biets blodliknande vätska, hemolymfa. Dessa sår som uppstår efter Varroakvalstret blir nu raka motorvägen in för olika virus som i vanliga fall inte skulle skada biet. Bina blir sjuka och om man inte behandlar ett bisamhälle mot Varroakvalstret dör det inom tre år.

Vi behandlar våra bin med organiskasyror och inga mediciner.
Behandling med oxalsyra tar bara på kvalster som sitter på bin och inte när de förökar sig i den täckta cellen där en bilarv utvecklas till ett färdigt honungsbi. Därför gör vi behandlingen sent på hösten när drottningen slutat lägga ägg och det inte finns något täckt yngel.
Behandlingen går till som så att oxalsyra i pulverform läggs i en liten kopp som vi kan skjuta in under samhället. Flusteringången har vi täppt igen och sedan förångas pulvret genom att vi släpper på spänning från ett bilbatteri.

Efter den här Varroabehandlingen hoppas vi ha blivit av med en stor mängd kvalster och att vi nu har starka bisamhällen som ska klara den kommande vintern och utvecklas till produktiva bisamhällen som nästa år ska producera mycket honung och bidra med den så viktiga pollineringen av vår natur!