Så, då var vi klara med arbetet i bigården och nu återstår bara det stora med att rengöra alla yngelramar från vax.
Detta moment måste göras när det är så kallt att bina inte är ute och flyger annars har man en hel svärm runt huvudena när man arbetar! De känner doften av vax och pollen och dras därför till arbetsplatsen. Är man osäker på om man kommer att få besök av bin i hemmavarande kupor så är ett alternativ att stänga flustret medan man smälter vaxet.
För detta moment i biodlingen har min man Per, byggt en låda av vattenbeständig playwood. I ovankant av lådan finns spår som är till för att kunna hänga ramar längsmed alternativt tvärs över i lådan. Lite längre ner finns det ett nät som är till för att fånga upp de kokonger som blir kvar när biet utvecklats från larvstadiet och kryper ur cellen. Vaxet rinner genom gallret och hamnar på lådansbotten som är svagt lutande med ett avrinningsrör i lådans ena kortända. Det rinnande vaxet fångas upp i en hink.

Vi har för ändamålet investerat i försvarets lågtryckspanna. Man eldar på som bara den hela dagen(!) och får det vatten man fyller pannan med att genom tryck bli ånga. Ångan sprutas in i vår hemmabyggda vaxsmältningslåda genom ett långt metallrör.

IMG_7801 IMG_7802 IMG_7803 IMG_7804 IMG_7807
När ramarna är rena från vax doppas de i ett vattenbad med kaustiksoda för att få¨bort eventuella sjukdomar. Det sista momentet är att doppa ramen i ett annat kärl med rent kokande vatten. Sedan är ramen redo att vaxas med en ny mellanvägg och är således klar för en ny bisäsong.
Momentet att vaxa ramar är biodlarens vintersysselsättning så riktigt ”fri” från biodlingen blir biodlaren aldrig. 😉