Vilka dagar vi haft med fullt drag för bina! Lådorna fylls med nektar och det är vi glada för. 🙂 För att nektaren ska bli honung måste bina bland annat reducera nektarens vattenhalt till ca 20%. Tillvägagångssättet för detta är att bina med sina vingar fläktar i kupan. För att påskynda processen kan man som biodlare öka ventilationen genom att till exempel förskjuta översta skattlådan något i horisontalled. Syftet är att det ska bli en liten luftspalt som just ökar luftens flöde genom kupan.
Kuporna kan stå på detta sätt fram till skattningen om någon vecka.